Palveluvalikoiman merkitys potilaalle

Potilaalle palveluvalikoima merkitsee, että hänen sairauksiaan tutkitaan, hoidetaan ja ennaltaehkäistään ja häntä kuntoutetaan vaikuttavilla ja turvallisilla menetelmillä.

Yksi, yhteinen koko maan käsittävä palveluvalikoima tarkoittaa, että kaikille potilaille maan eri osissa tarjotaan yhdenmukaisia julkisia terveyspalveluita. Palveluvalikoima edistää siten potilaiden yhdenvertaisuutta.

Palveluvalikoimaa määritellään yleisellä tasolla. Siitä voidaan yksittäisen potilaan kohdalla poiketa hänen henkeään tai terveyttään vakavasti uhkaavan sairauden hoitamiseksi.

Hoidon toteuttamisen edellytykset arvioidaan jokaisen potilaan kohdalla yksilöllisesti. Potilaan muut sairaudet tai muut yksilölliset olosuhteet saattavat estää hoidon toteuttamisen. Potilaslain mukaan potilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Kun Suomessa asuva käyttää terveyspalveluita toisessa EU-maassa, hän saa korvausta samojen perusteiden mukaan kuin Suomen terveydenhuollossa. Korvausta maksetaan vain niistä palveluista, jotka kuuluvat Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan.