Palveluvalikoimassa EI oteta kantaa:

 • Siihen, kenen tulee järjestää terveydenhuollon palvelut
 • Siihen, missä tai kuka tuottaa terveydenhuollon palvelut
 • Terveydenhuollon johtamiseen ja käytännön toimintatapoihin
 • Terveydenhuollon toimijoiden yhteistyöhön
 • Jonotusaikoihin, hoitotakuun määräaikojen toteutumiseen ja muuhun palveluiden käytännön saatavuuteen
 • Terveydenhuoltopalveluiden esteettömyyteen ja saavutettavuuteen
 • Terveydenhuollon asiakasmaksujen suuruuteen
 • Lääkkeistä maksettaviin sairausvakuutuskorvauksiin
 • Lääkkeiden myyntilupiin
 • Terveydenhuollon valvontaan
 • Tarvittavan henkilökunnan määrään tai osaamistasoon