Jaostot

Palveluvalikoimaneuvosto voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, joiden jäseninä voi olla myös neuvostoon kuulumattomia asiantuntijoita.

Jaostojen tehtävänä on ehdottaa käsiteltäviä aiheita ja valmistella asioita neuvoston käsittelyyn yhdessä neuvoston sihteeristön kanssa.

LÄÄKEJAOSTO

Toimikausi 24.8.2017–30.6.2020

Puheenjohtaja: Miia Turpeinen, arviointiylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Jäsenet:

 • professori Risto Huupponen, Turun yliopisto
 • ylilääkäri Annikka Kalliokoski, STM/Lääkkeiden hintalautakunta ( -14.1.2019 saakka)
 • dosentti Heikki Lukkarinen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 • professori Marja Blom, Helsingin yliopisto
 • johtava ylilääkäri Ilona Autti-Rämö, Kela
 • lääketaloustieteilijä Piia Rannanheimo, Fimea
 • johtajaylilääkäri Vesa Kataja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • ylilääkäri Asko Järvinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (4.10.2017 alkaen)
 • arviointiylilääkäri Anna-Kaisa Parkkila, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (4.10.2017 alkaen)
 • linjajohtaja Maija Tarkkanen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri  (4.10.2017-15.3.2018)

Jaoston vastuusihteerinä toimii Ilona Autti-Rämö.

Jaoston tehtävänä on valmistella erityisesti sairaalalääkkeitä koskevia suosituksia.

PUHEENJOHTAJIEN JAOSTO

Toimikausi 4.10.2017–30.6.2020

Puheenjohtaja: Mirva Lohiniva-Kerkelä, seksuaaliterveyden jaoston puheenjohtaja

Jäsenet:

 • Miia Turpeinen, lääkejaoston puheenjohtaja
 • Kari-Matti Hiltunen, tuki- ja liikuntaelinten sairauksien jaoston puheenjohtaja (18.12.2018 alkaen)
 • Risto Heikkinen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaoston puheenjohtaja
 • Pekka Mäntyselkä, elintapa ja omahoito -jaoston puheenjohtaja (16.11.2017 alkaen)
 • Minna Kaila, seulontajaosto:SCID:n puheenjohtaja (18.12.2018 alkaen)

Jaoston vastuusihteerinä toimii Reima Palonen.

Puheenjohtajien jaoston tehtävänä on muun muassa:

 • yhdenmukaistaa ja kehittää jaostojen toimintatapoja ja ratkaisukäytäntöjä
 • valmistella sihteeristön kanssa prosessien ja palveluvalikoiman määrittelyn perusteiden täydennyksiä ja muutoksia
 • toimia sihteeristön ja jaostojen välisenä linkkinä
 • toimia eri jaostojen välisenä linkkinä
 • edistää PALKON suositusten tunnettuutta ja vaikuttavuutta
 • PALKOn toiminnan yleinen kehittäminen 

TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN  JAOSTO

Toimikausi 4.10.2017-30.6.2020

Puheenjohtaja: Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Jäsenet:

 • Arja Häkkinen, professori, Jyväskylän yliopisto (18.12.2018 alkaen)
 • Ulla Keränen, ylilääkäri, Hyvinkään sairaala
 • Jaro Karppinen, fysiatrian dosentti, Oulun yliopistollinen sairaala, Työterveyslaitos
 • Jaana Paltamaa, erikoissuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Susanna Yli-Luukko, vastuualuejohtaja, Oulun yliopistollinen sairaala
 • Ville Leinonen, professori, neurokirurgian erikoislääkäri, Oulun Yliopistollinen sairaala (1.11.2018 alkaen)

 • Liisa Pekkanen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, KSSHP (1.11.2018 alkaen)

 • Jyrki Salmenkivi, hallinnollinen ylilääkäri, Helsingin yliopistollinen sairaala (1.11.2018 alkaen)

Jaoston vastuusihteerinä toimii Reima Palonen.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JAOSTO

Toimikausi 4.10.2017-30.6.2020

Puheenjohtaja: Risto Heikkinen, ylilääkäri, Valvira

Jäsenet:

 • Kirsi Honkalampi, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Tapio Kekki, ylilääkäri, Lapin shp / A-klinikka
 • Tanja Laukkala, asiantuntijalääkäri, Kela
 • Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian professori, Tampereen Yliopisto
 • Kaarlo Simojoki, johtava ylilääkäri, A-klinikkasäätiö
 • Helena Vorma, lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Carola Wärnå-Furu, professor emerita, Åbo Akademi

Jaoston vastuusihteerinä toimii Sari Koskinen.

Jaoston tehtävänä on valmistella julkisesti rahoitetun terveydenhuollon tuottamiin mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyviä suosituksia.

ELINTAPA JA OMAHOITO  -JAOSTO

Toimikausi 16.11.2017-30.6.2020

Puheenjohtaja: Pekka Mäntyselkä, professori, Itä-Suomen yliopisto

Jäsenet:

 • Mika Kastarinen, ylilääkäri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
 • Päivi Koivuranta, hallintoylilääkäri, Suomen Kuntaliitto
 • Risto Kuronen, asiantuntijalääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
 • Olli-Pekka Lappalainen, tutkijatohtori, Oulun yliopisto
 • Sari Mäkinen, ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • Taina Remes-Lyly, asiantuntijahammaslääkäri, Suomen hammaslääkäriseura Apollonia
 • Katri Vehviläinen-Julkunen, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Meri Paavola, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö 
 • Meri Larivaara, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Sari Koskinen.  

Jaoston tehtävänä on valmistella suosituksia terveydenhuoltojärjestelmän antamasta elintapaohjauksesta ja omahoidon tukemisesta. 

SEKSUAALITERVEYDEN JAOSTO

Toimikausi 9.10.2018 - 30.6.2020

Puheenjohtaja: Mirva Lohiniva-Kerkelä, apulaisprofessori, Lapin yliopisto

Jäsenet:

 • Katja Ahinko,erikoislääkäri, osastonylilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala
 • Riittakerttu Kaltiala-Heino, vastuualuejohtaja, ylilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala
 • Tanja Laukkala, asiantuntijalääkäri, Kansaneläkelaitos
 • Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, Väestöliitto
 • Pekka Rissanen, arviointijohtaja, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 • Samuli Saarni, terveydenhuollon etiikan ja sosiaalipsykiatrian dosentti, psykiatri, Fraxinus Consulting
 • Marja-Terttu Saha, erikoislääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala
 • Sinikka Suominen, osastonylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Aila Tiitinen, linjajohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Katinka Tuisku, osastonylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Liisa Lempinen, psykologi, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (1.11.2018 alkaen)
 • Nina Uusi-Mäkelä, apulaisylilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala (1.11.2018 alkaen)

Asiantuntija:

 • Riitta Burrell, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö (13.3.2019 alkaen)

Jaoston vastuusihteerinä toimii pääsihteeri Ilona Autti-Rämö

Toimikausi 18.12.2018 - 30.6.2020

SEULONTAJAOSTO:SCID

Puheenjohtaja: Minna Kaila, professori, Helsingin yliopisto

Jäsenet:

 • Matti Korppi,  Lasten infektiosairauksien erikoislääkäri,Tampereen yliopistollinen sairaala
 • Marja-Leena Lähdeaho, toimialajohtaja, Tampereen yliopistollinen sairaala
 • Marjukka Mäkelä, emeritaprofessori, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Suvi Mäklin, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
 • Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Mervi Taskinen, lasten hematologian erikoislääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Terhi Tapiainen, Lasten infektiosairauksien erikoislääkäri ,Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Jaoston vastuusihteerinä toimii pääsihteeri Ilona Autti-Rämö

TERVEYDENHUOLLON PALVELUVALIKOIMANEUVOSTON ASIANTUNTIJAT

 • Riitta Aejmelaeus, budjettineuvos, valtiovarainministeriö (9.4.2019 alkaen)
 • Timo Keistinen, lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö (1.11.2019 alkaen)
 • Jorma Komulainen, päätoimittaja, Duodecim (24.8.2017 alkaen)
 • Antti Malmivaara, fysiatrian dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (4.10.2017 alkaen)
 • Marjukka Mäkela, tutkimusprofessori (24.8.2017 alkaen)
 • Lauri Pelkonen, johtaja, Lääkkeiden hintalautakunta/STM (24.8.2017 alkaen)
 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö (24.8.2017 alkaen)