Jaostot

Palveluvalikoimaneuvosto voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, joiden jäseninä voi olla myös neuvostoon kuulumattomia asiantuntijoita.

Jaostojen tehtävänä on ehdottaa käsiteltäviä aiheita ja valmistella asioita neuvoston käsittelyyn yhdessä neuvoston sihteeristön kanssa.

LÄÄKEJAOSTO

Toimikausi 24.8.2017–30.6.2020

Puheenjohtaja: Miia Turpeinen, arviointiylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Jäsenet:

 • professori Risto Huupponen, Turun yliopisto
 • ylilääkäri Annikka Kalliokoski, STM/Lääkkeiden hintalautakunta
 • dosentti Heikki Lukkarinen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 • professori Marja Blom, Helsingin yliopisto
 • johtava ylilääkäri Ilona Autti-Rämö, Kela
 • lääketaloustieteilijä Piia Rannanheimo, Fimea
 • johtajaylilääkäri Vesa Kataja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • ylilääkäri Asko Järvinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (4.10.2017 alkaen)
 • arviointiylilääkäri Anna-Kaisa Parkkila, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (4.10.2017 alkaen)
 • linjajohtaja Maija Tarkkanen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri  (4.10.2017-15.3.2018)

Jaoston vastuusihteerinä toimii Taina Mäntyranta.

Jaoston tehtävänä on valmistella erityisesti sairaalalääkkeitä koskevia suosituksia.

PUHEENJOHTAJIEN JAOSTO

Toimikausi 4.10.2017–30.6.2020

Puheenjohtaja: Mirva Lohiniva-Kerkelä, apulaisprofessori, Lapin yliopisto

Jäsenet:

 • Miia Turpeinen, lääkejaoston puheenjohtaja
 • Ilona Autti-Rämö, tuki- ja liikuntaelinten sairauksien jaoston puheenjohtaja
 • Risto Heikkinen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaoston puheenjohtaja
 • Pekka Mäntyselkä, elintapa ja omahoito -jaoston puheenjohtaja (16.11.2017 alkaen)

Jaoston vastuusihteerinä toimii Reima Palonen.

Puheenjohtajien jaoston tehtävänä on muun muassa:

 • yhdenmukaistaa ja kehittää jaostojen toimintatapoja ja ratkaisukäytäntöjä
 • valmistella sihteeristön kanssa prosessien ja palveluvalikoiman määrittelyn perusteiden täydennyksiä ja muutoksia
 • toimia sihteeristön ja jaostojen välisenä linkkinä
 • toimia eri jaostojen välisenä linkkinä
 • edistää PALKON suositusten tunnettuutta ja vaikuttavuutta
 • PALKOn toiminnan yleinen kehittäminen 

TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN  JAOSTO

Toimikausi 4.10.2017-30.6.2020

Puheenjohtaja: Ilona Autti-Rämö, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos

Jäsenet:

 • Ulla Keränen, ylilääkäri, Hyvinkään sairaala
 • Jaro Karppinen, fysiatrian dosentti, Oulun yliopistollinen sairaala, Työterveyslaitos
 • Jaana Paltamaa, erikoissuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Susanna Yli-Luukko, vastuualuejohtaja, Oulun yliopistollinen sairaala

Jaoston vastuusihteerinä toimii Reima Palonen.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JAOSTO

Toimikausi 4.10.2017-30.6.2020

Puheenjohtaja: Risto Heikkinen, ylilääkäri, Valvira

Jäsenet:

 • Kirsi Honkalampi, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Tapio Kekki, ylilääkäri, Lapin shp / A-klinikka
 • Tanja Laukkala, asiantuntijalääkäri, Kela
 • Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian professori, Tampereen Yliopisto
 • Kaarlo Simojoki, johtava ylilääkäri, A-klinikkasäätiö
 • Helena Vorma, lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Carola Wärnå-Furu, professor emerita, Åbo Akademi

Jaoston vastuusihteerinä toimii Sari Koskinen.

Jaoston tehtävänä on valmistella julkisesti rahoitetun terveydenhuollon tuottamiin mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyviä suosituksia.

ELINTAPA JA OMAHOITO  -JAOSTO

Toimikausi 16.11.2017-30.6.2020

Puheenjohtaja: Pekka Mäntyselkä, professori, Itä-Suomen yliopisto

Jäsenet:

 • Mika Kastarinen, ylilääkäri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
 • Päivi Koivuranta, hallintoylilääkäri, Suomen Kuntaliitto
 • Risto Kuronen, asiantuntijalääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
 • Sari Mäkinen, ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • Taina Remes-Lyly, asiantuntijahammaslääkäri, Suomen hammaslääkäriseura Apollonia
 • Katri Vehviläinen-Julkunen, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Meri Paavola, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö 
 • Meri Larivaara, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Sari Koskinen.  

Jaoston tehtävänä on valmistella suosituksia terveydenhuoltojärjestelmän antamasta elintapaohjauksesta ja omahoidon tukemisesta. 

TERVEYDENHUOLLON PALVELUVALIKOIMANEUVOSTON ASIANTUNTIJAT

 • Jorma Komulainen, päätoimittaja, Duodecim (24.8.2017 alkaen)
 • Antti Malmivaara, fysiatrian dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (4.10.2017 alkaen)
 • Marjukka Mäkela, tutkimusprofessori (24.8.2017 alkaen)
 • Lauri Pelkonen, johtaja, Lääkkeiden hintalautakunta/STM (24.8.2017 alkaen)
 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö (24.8.2017 alkaen)