Jaostot

Palveluvalikoimaneuvosto voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, joiden jäseninä voi olla myös neuvostoon kuulumattomia asiantuntijoita.

Jaostojen tehtävänä on ehdottaa käsiteltäviä aiheita ja valmistella asioita neuvoston käsittelyyn yhdessä neuvoston sihteeristön kanssa.

Puheenjohtajien jaosto

Toimikausi 1.7.2020-30.6.2023 

Puheenjohtaja: Mirva Lohiniva-Kerkelä

Jäsenet:

 • Janne Leinonen, tuki - ja liikuntaelinten sairauksien jaoston puheenjohtaja 
 • Kaisa Riala, mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaoston puheenjohtaja
 • Katri Vehviläinen-Julkunen, elintapa ja omahoito -jaoston puheenjohtaja 
 • Marja Pöllänen, suun terveydenhuollon jaoston puheenjohtaja
 • Miia Turpeinen, lääkejaoston puheenjohtaja
 • Jarmo J. Koski, kuvantamistutkimusten jaosto (24.3.2021-)

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Reima Palonen.

Puheenjohtajien jaoston tehtävänä on muun muassa:

 • yhdenmukaistaa ja kehittää jaostojen toimintatapoja ja ratkaisukäytäntöjä
 • valmistella sihteeristön kanssa prosessien ja palveluvalikoiman määrittelyn perusteiden täydennyksiä ja muutoksia
 • toimia sihteeristön ja jaostojen välisenä linkkinä
 • toimia eri jaostojen välisenä linkkinä
 • edistää PALKON suositusten tunnettuutta ja vaikuttavuutta
 • PALKOn toiminnan yleinen kehittäminen 

Elintapa- ja omahoito -jaosto

Toimikausi 1.7.2020-30.6.2023

Puheenjohtaja: Katri Vehviläinen-Julkunen, professori,  Itä-Suomen yliopisto 

Jäsenet:

 •  Risto Kuronen, asiantuntijalääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  
 •  Sari Mäkinen, ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri  
 •  Taina Remes-Lyly, HL, Apollonia 
 •  Olli-Pekka Lappalainen, yliopiston lehtori, Helsingin yliopisto 
 •  Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, STM, Toimintakyky-yksikkö 
 •  Juha Auvinen, professori, Oulun yliopisto, Duodecim
 •  Teuvo Antikainen, ylilääkäri, Keski-Suomen keskussairaala
 •  Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Kuntaliitto
 •  Mirkka Järvinen, TtM, FT, Hammashoitajaliitto STAL ry. 
 • Timo Partonen, tutkimusprofessori,THL
 •  Heli Järnefelt, erikoispsykologi, PsT,TTL

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Sinikka Sihvo (31.12.2021 saakka). 

Jaoston tehtävänä on valmistella suosituksia terveydenhuoltojärjestelmän antamasta elintapaohjauksesta ja omahoidon tukemisesta. 

Lääkejaosto

Toimikausi 1.7.2020-30.6.2023

Puheenjohtaja: Miia Turpeinen, professori, tutkimus- ja arviointiylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Jäsenet:

 • Tarja Heiskanen-Kosma, osaston ylilääkäri, lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala 
 • Sirkku Jyrkkiö, toimialuejohtaja, syöpätautien erikoislääkäri, dosentti, Turun yliopistollinen keskussairaala 
 • Asko Järvinen, Infektioylilääkäri, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala 
 • Vesa Kataja, johtajaylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri / Kaiku Health, Jyväskylä 
 • Jaana Martikainen, yliproviisori, Lääkkeiden hintalautakunta HILA/STM 
 • Anna-Kaisa Parkkila, arviointiylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
 • Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, Fimea 
 • Niina Koivuviita, arviointiylilääkäri LT, Turun yliopistollinen keskussairaala

Asiantuntija:

 • Jyrki Vanakoski, ylilääkäri, Lääkkeiden hintalautakunta HILA/STM (14.8.2020 alkaen)

Jaoston vastuusihteerinä toimivat erityisasiantuntijat Sinikka Sihvo ja Reima Palonen.

Jaoston tehtävänä on valmistella erityisesti sairaalalääkkeitä koskevia suosituksia.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaosto

Toimikausi 1.7.2020-30.6.2023

Puheenjohtaja: Kaisa Riala, ryhmäpäällikkö, Valvira (12.10.2020- )

Jäsenet:

 • Risto Heikkinen, ylilääkäri, Valvira,  puheenjohtaja  (1.7.2020-11.10.2020) 
 • Kirsi Honkalampi, kliinisen psykologian professori, Itä-Suomen yliopisto 
 • Tapio Kekki, aluehallintoylilääkäri, Lapin Aluehallintovirasto 
 • Helena Vorma, lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö 
 • Katja Tenhovirta, osastonhoitaja, Riippuvuuspsykiatrian pkl, HUS  
 • Pekka Rapeli, neuropsykologi, Riippuvuuspsykiatrian pkl, HUS 
 • Ismo Linnosmaa, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Minna-Liisa Luoma, tutkimuspäällikkö, THL
 • Sanna Hautala, professori, Lapin yliopisto

Asiantuntija:

 • Susanne Uusitalo, valtiotieteen tohtori, Turun yliopisto

Jaoston vastuusihteerinä toimivat pääsihteeri Ilona Autti-Rämö ja erityisasiantuntija Sari Koskinen.

Jaoston tehtävänä on valmistella julkisesti rahoitetun terveydenhuollon tuottamiin mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyviä suosituksia.

Suun terveydenhuollon jaosto

Toimikausi 1.7.2020-30.6.2023

Puheenjohtaja: Marja Pöllänen, HLT, dosentti, Turun yliopisto

Jäsenet:

 • Olli-Pekka Lappalainen, LT, EHL, Helsingin yliopisto
 • Antti Kämppi, kl. hammashoidon ja protetiikan EHL, Helsingin yliopisto
 • Inese Outakoski, EHL, Tampereen yliopistollinen sairaala
 • Ritva Näpänkangas, yliopistotutkija, Oulun yliopisto
 • Tuija Raivio, HL, Helsingin Kalasataman hammashoitola
 • Helena Forss, dosentti, EHL, Dos.
 • Sari Helminen, EHL (terveydenhuolto), HLT, Kansaneläkelaitos
 • Taina Remes-Lyly, HL,  Apollonia 
 • Merja-Liisa Auero, lääkintöneuvos, STM

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Reima Palonen.

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien jaosto

Toimikausi 1.7.2020-30.6.2023

Puheenjohtaja: Janne Leinonen, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos

Jäsenet:

 • Kari-Matti Hiltunen, dosentti,  Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
 • Ulla Keränen, ylilääkäri, HUS Hyvinkään sairaala  
 • Jaro Karppinen, professori, Oulun yliopisto, Työterveyslaitos ja Eksote 
 • Ville Leinonen, professori, ylilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala  
 • Antti Malmivaara, ylilääkäri, professori, THL 
 • Jaana Paltamaa, dosentti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
 • Liisa Pekkanen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Keski-Suomen keskussairaala 
 • Jyrki Salmenkivi, hallinnollinen ylilääkäri, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala 
 • Susanna Yli-Luukko, vastuualuejohtaja Oulun yliopistollinen sairaala
 • Sirkku Pikkujämsä, lääkintösneuvos, STM

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Reima Palonen.

Kuvantamistutkimusten jaosto  

Toimikausi 4.2.2021 -

Puheenjohtaja: Jarmo J. Koski, johtajaylilääkäri, Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ESSOTE (24.3.2021- 30.6.2023)

Jäsenet:

 • Sirkku Jyrkkiö, toimialuejohtaja, syöpätautien erikoislääkäri, dosentti, Turun yliopistollinen keskussairaala
 • Juha Peltonen, sairaalafyysikko, tekniikan tohtori, HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala
 • Raija Seuri, lastenradiologian erikoislääkäri, kliininen auditoija, HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala
 • Joonas Sirola, ortopedian ja traumatologian apulaisprofessori ja ylilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala, Itä-Suomen yliopisto
 • Teuvo Antikainen, ylilääkäri, Keski-Suomen keskussairaala
 • Tero Soukka, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri, dosentti, Turun yliopistollinen sairaala
 • Annina Sipola, suuradiologian erikoishammaslääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala
 • Sanna Seppänen, hammaslääketieteen lisensiaatti, tekniikan kandidaatti, Peruskuntayhtymä Karviainen

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Ritva Bly.

Seulontajaosto:SCID 

Toimikausi 1.7.2020-25.9.2020. Jaoston toiminta päättyi suosituksen valmistumisen jälkeen.

Puheenjohtaja: Minna Kaila, professori, Helsingin yliopisto

Jäsenet:

 • Matti Korppi,  lasten infektiosairauksien erikoislääkäri,Tampereen yliopistollinen sairaala
 • Marja-Leena Lähdeaho, toimialajohtaja, Tampereen yliopistollinen sairaala
 • Marjukka Mäkelä, emeritaprofessori, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Suvi Mäklin, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
 • Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Mervi Taskinen, lasten hematologian erikoislääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Terhi Tapiainen, Lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Jaoston vastuusihteerinä toimii pääsihteeri Ilona Autti-Rämö

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston asiantuntijat 

(25.9.2020 alkaen)

 • Kari Tikkinen, urologian professori ja kliinisen epidemiologian dosentti, HUS 
 • Jorma Komulainen, päätoimittaja Käypä-hoito,  Duodecim
 • Mika Gissler, tutkimusprofessori, dosentti, THL
 • Lauri Pelkonen, johtaja, Lääkkeiden hintalautakunta Hila/STM
 • Maija Miettinen, erityisasiantuntija, STM Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö