Jaostot 

Palveluvalikoimaneuvosto voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, joiden jäseninä voi olla myös neuvostoon kuulumattomia asiantuntijoita.

Jaostojen tehtävänä on ehdottaa käsiteltäviä aiheita ja valmistella asioita neuvoston käsittelyyn yhdessä neuvoston sihteeristön kanssa.

 

Palkon toimikauden 2023-2026 jaostot ja nimetyt asiantuntijat:

 

Puheenjohtajien jaosto

Toimikausi 1.7.2023-30.6.2026

Puheenjohtaja: Janne Leinonen, Palkon varapuheenjohtaja, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos

Jäsenet:

 • Juha Auvinen, mielenterveys, päihde- ja kipu -jaoston puheenjohtaja
 • Vesa Jormanainen, lisääntymisterveyden jaoston puheenjohtaja
 • Sirkku Jyrkkiö, lääkejaoston puheenjohtaja
 • Jarmo Koski, kuvantamistutkimusten jaoston puheenjohtaja
 • Nina Lindfors, plastiikkakirurgian jaoston puheenjohtaja

Jaoston vastuusihteerinä toimii pääsihteeri, erityisasiantuntija Hanna-Mari Jauhonen.

Kuvantamistutkimusten jaosto  

Toimikausi 1.7.2023-30.6.2026

Puheenjohtaja: Jarmo J. Koski, hallintoylilääkäri, Kanta-Hämeen hyvinvointialue   

Jäsenet:

 • Sirkku Jyrkkiö, tulosryhmäjohtaja, syöpätautien erikoislääkäri, dosentti, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 • Into Kiviluoto, radiologian erikoislääkäri, HUS-yhtymä
 • Juha Peltonen, sairaalafyysikko, tekniikan tohtori, HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala
 • Annukka Salminen, rintakuvantamisen vastuulääkäri, radiologian erikoislääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue
 • Sanna Seppänen, johtava ylihammaslääkäri, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Annina Sipola, suuradiologian erikoishammaslääkäri, Oulun yliopisto
 • Joonas Sirola, ortopedian ja traumatologian apulaisprofessori ja ylilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala, Itä-Suomen yliopisto
 • Tero Soukka, palvelualuejohtaja, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri, suu- ja leukakirurgian dosentti, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, TYKS-sairaalapalvelut
 • Leena Tiainen, syöpätautien erikoislääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue

Asiantuntijat:

 • Vesa Anttila, lääketieteen tohtori, sydänkirurgian ylilääkäri, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, TYKS sairaalapalvelut (19.12.23 alkaen)
 • Marja Hedman, osastonylilääkäri, kardiologian erikoislääkäri, dosentti, Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Marianne Jaroma, apulaisylilääkäri Kuopion yliopistollinen sairaalainfektiolääkäri, verisuonikirurgi, Pohjois-Savon hyvinvointialue (19.12.2023 alkaen)
 • Pekka Porela, vastuualuejohtaja, kardiologian erikoislääkäri, dosentti, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 • Teija Puhto, infektiolääkäri, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (19.3.2024 alkaen)

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Ritva Bly.

Lisääntymisterveyden jaosto

Toimikausi 1.7.2023-30.6.2026

 • Puheenjohtaja: Vesa Jormanainen, Palkon varajäsen, lääkintöneuvos, sosiaali-ja terveysministeriö
 • Mika Gissler, tutkimusprofessori, dosentti, THL
 • Ritva Halila, LT, dosentti
 • Ea Huhtala, psykologi, psykoterapeuttiHUS

 • Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, Väestöliitto
 • Hanna Savolainen-Peltonen, LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, lisääntymislääketieteen lisäkoulutus, HUS
 • Eija Tomás, johtajaylilääkäri, sairaalapalvelulinja, Pirkanmaan hyvinvointialue

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Jarna Moilanen.

 

Lääkejaosto

Toimikausi 1.7.2023-30.6.2026

Puheenjohtaja: Sirkku Jyrkkiö, tulosryhmäjohtaja TYKS, syöpätautien erikoislääkäri, dosentti,  Varsinais-Suomen hyvinvointialue 

Jäsenet:

 • Vesa Jormanainen, lääkintöneuvos, Sosiaali-ja terveysministeriö 
 • Vesa Kataja, syöpätautien ylilääkäri, Etelä-Savon hyvinvointialue 
 • Kati Kinnunen, arviointiylilääkäri, Pohjois-Savon hyvinvointialue/Itä-Suomen yhteistyöalue
 • Niina Koivuviita, arviointiylilääkäri LT, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 • Jaana Martikainen, yliproviisori, Lääkkeiden hintalautakunta HILA/STM 
 • Minna Marttila-Vaara, arviointiylilääkäri, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 • Sami Pakarinen, arviointiylilääkäri, kardiologian erikoislääkäri, HUS-yhtymä
 • Anna-Kaisa Parkkila, arviointiylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri  

Sivutoiminen sihteeri:

 • Katariina Klintrup, vastaava asiantuntijalääkäri, Kela 

Asiantuntija:

 • Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Outi Salminen.

Jaoston tehtävänä on valmistella erityisesti sairaalalääkkeitä koskevia suosituksia.

Mielenterveys, päihteet ja kipu -jaosto

Toimikausi 1.7.2023-30.6.2026

Puheenjohtaja: Juha Auvinen, professori, Oulun yliopisto 

Jäsenet:

 • Kaisa M. Hartikainen, neurologian erikoislääkäri, dosentti, käyttämisneurologian tutkimusryhmän johtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue, Tampereen yliopisto
 • Jarmo Hietala, LT, Psykiatrian professori, Turun Yliopisto 
 • Kirsi Honkalampi, kliinisen psykologian professori, Itä-Suomen yliopisto 
 • Satu Jääskeläinen, Kuvantamisen tulosryhmän palvelujohtaja, Kliinisen neurofysiologian palvelualuejohtaja, ylilääkäri, professori, Varsinais-Suomen hyvinvointialue 
 • Mari Kantanen, psykologian maisteri (PsM), neuropsykologian erikoispsykologi (PsL), HUS
 • Tuula Kieseppä, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Susanna Leimio, sosiaalityöntekijä, YTM, Päijät-Hämeen hyvinvointialue (1.8.2024 alkaen)
 • Minna-Liisa Luoma, johtava asiantuntija, THL
 • Mervi Rantsi, FT, Itä-Suomen yliopisto
 • Terhi Saaranen, hoitotieteen ja terveyspedagogiikan professori, TtT, KM, sh, th, Itä-Suomen Yliopisto 
 • Juha Veijola, psykiatrian professori, Oulun yliopisto, ylilääkäri Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Helena Vorma, lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö

Asiantuntijat: 

 • Eija Kalso, LT, kivun tutkimuksen ja hoidon professori, Helsingin yliopisto, (osallistuu "Transkraniaalinen magneettistimulaatio ja aivojen tasavirta-stimulaatio neuropaattisen kivun hoidossa” –suosituksen valmisteluun)

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Sari Koskinen.

Jaoston tehtävänä on valmistella julkisesti rahoitetun terveydenhuollon tuottamiin mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyviä suosituksia.

Plastiikkakirurgian jaosto 

 Toimikausi 1.7.2023-30.6.2026

Puheenjohtaja: Nina Lindfors, ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian erikoislääkäri, opetus ja tutkimuslinjajohtaja, HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala 

Jäsenet:

 • Tapani Hämäläinen, lääkintöneuvos, sosaali- ja terveysministeriö 
 • Minna Kelloniemi, Plastiikkakirurgi, ylilääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue
 • Hilkka Peltoniemi, Plastiikkakirurgian ja kirurgian erikoislääkäri, Eiran sairaala ja lääkäriasema
 • Eija Suorsa, Plastiikkakirurgian erikoislääkäri; Tampereen yliopistollinen keskussairaala
 • Tuija Ylä-Kotola, Plastiikkakirurgian erikoislääkäri; HUS Helsingin yliopistollinen sairaala 

Jaoston vastuusihteeri nimetään myöhemmin.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston asiantuntijat 

Toimikausi 1.7.2023-30.6.2026

 • Petra Falkenbach, yksikön päällikkö, terveystieteen maisteri, Kansallisesta HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA:sta
 • Virva Juurikkala, sosiaalineuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Jorma Komulainen, päätoimittaja Käypä-hoito,  Duodecim
 • Mika Gissler, tutkimusprofessori, dosentti, THL
 • Maija Miettinen, erityisasiantuntija, STM Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö
 • Reima Palonen, johtaja, STM Hintalautakunta, sosiaali- ja terveysministeriö (19.3.2024 alkaen)
 • Lauri Pelkonen, johtava asiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Kirsi Ruuhonen, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston etiikan asiantuntijat

Toimikausi 1.7.2023-30.6.2026

 • Ilona Autti-Rämö, dosentti 

 • Susanne Uusitalo, VTT, FM, Turun yliopisto