Jaostot toimikaudella 1.7.2020-30.6.2023


Palveluvalikoimaneuvosto voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, joiden jäseninä voi olla myös neuvostoon kuulumattomia asiantuntijoita.

Jaostojen tehtävänä on ehdottaa käsiteltäviä aiheita ja valmistella asioita neuvoston käsittelyyn yhdessä neuvoston sihteeristön kanssa.

Puheenjohtajien jaosto

Toimikausi 1.7.2020-30.6.2023 

Puheenjohtaja: Mirva Lohiniva-Kerkelä, Palkon varapuheenjohtaja, professori, Lapin yliopisto

Jäsenet:

 • Janne Leinonen, tuki - ja liikuntaelinten sairauksien jaoston puheenjohtaja 
 • Katri Vehviläinen-Julkunen, elintapa ja omahoito -jaoston puheenjohtaja 
 • Marja Pöllänen, suun terveydenhuollon jaoston puheenjohtaja
 • Jarmo J. Koski, kuvantamistutkimusten jaoston puheenjohtaja (24.3.2021-)
 • Mirva Lohiniva-Kerkelä, lisääntymisterveyden jaoston puheenjohtaja (1.1.2022-)
 • Juha Auvinen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaoston puheenjohtaja (1.1.2022-)
 • Nina Lindfors, plastiikkakirurgian jaoston puheenjohtaja (4.2.2022-)
 • Sirkku Jyrkkiö, lääkejaoston puheenjohtaja (10.5.2022-)

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Reima Palonen.

Puheenjohtajien jaoston tehtävänä on muun muassa:

 • yhdenmukaistaa ja kehittää jaostojen toimintatapoja ja ratkaisukäytäntöjä
 • valmistella sihteeristön kanssa prosessien ja palveluvalikoiman määrittelyn perusteiden täydennyksiä ja muutoksia
 • toimia sihteeristön ja jaostojen välisenä linkkinä
 • toimia eri jaostojen välisenä linkkinä
 • edistää PALKON suositusten tunnettuutta ja vaikuttavuutta
 • PALKOn toiminnan yleinen kehittäminen 

Elintapa- ja omahoito -jaosto

Toimikausi 1.7.2020-30.6.2023

Puheenjohtaja: Katri Vehviläinen-Julkunen, professori,  Itä-Suomen yliopisto 

Jäsenet:

 •  Risto Kuronen, asiantuntijalääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointialue  
 •  Sari Mäkinen, Toimialuejohtaja (Avopalvelut vastaanottotoiminta), Pirkanmaan hyvinvointialue
 •  Taina Remes-Lyly, HL, Apollonia 
 •  Olli-Pekka Lappalainen, yliopiston lehtori, Helsingin yliopisto 
 •  Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, STM, Toimintakyky-yksikkö 
 •  Juha Auvinen, professori, Oulun yliopisto, Duodecim
 •  Teuvo Antikainen, ylilääkäri, Keski-Suomen keskussairaala
 •  Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
 •  Mirkka Järvinen, TtM, FT, Hammashoitajaliitto STAL ry. 
 •  Timo Partonen, tutkimusprofessori,THL
 •  Heli Järnefelt, erikoispsykologi, PsT,TTL

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Sinikka Sihvo (31.12.2021 saakka). 

Jaoston tehtävänä on valmistella suosituksia terveydenhuoltojärjestelmän antamasta elintapaohjauksesta ja omahoidon tukemisesta. 

Lääkejaosto

Toimikausi 1.7.2020-30.6.2023

Puheenjohtaja: Sirkku Jyrkkiö, tulosryhmäjohtaja TYKS, syöpätautien erikoislääkäri, dosentti,  Varsinais-Suomen hyvinvointialue (10.5.2022-)

Jäsenet:

 • Tarja Heiskanen-Kosma, osaston ylilääkäri, lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala 
 • Asko Järvinen, Infektioylilääkäri, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala 
 • Vesa Kataja, johtajaylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri / Kaiku Health, Jyväskylä 
 • Jaana Martikainen, yliproviisori, Lääkkeiden hintalautakunta HILA/STM 
 • Anna-Kaisa Parkkila, arviointiylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri  
 • Niina Koivuviita, arviointiylilääkäri LT, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 • Vesa Jormanainen, lääkintöneuvos, Sosiaali-ja terveysministeriö (10.5.2022-)
 • Kati Kinnunen, arviointiylilääkäri, Pohjois-Savon hyvinvointialue/Itä-Suomen yhteistyöalue (10.5.2022-)

Sivutoiminen sihteeri:

 • Katariina Klintrup, vastaava asiantuntijalääkäri, Kela 

Asiantuntijat:

 • Jyrki Vanakoski, ylilääkäri, Lääkkeiden hintalautakunta HILA/STM (14.8.2020-)
 • Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (22.3.2022-)

Jaoston vastuusihteerinä toimivat erityisasiantuntijat Sinikka Sihvo ja Reima Palonen.

Jaoston tehtävänä on valmistella erityisesti sairaalalääkkeitä koskevia suosituksia.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaosto

Toimikausi 1.7.2020-30.6.2023

Puheenjohtaja: Juha Auvinen, professori, Oulun yliopisto (1.1.2022-)

Jäsenet:

 • Kirsi Honkalampi, kliinisen psykologian professori, Itä-Suomen yliopisto 
 • Helena Vorma, lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö 
 • Ismo Linnosmaa, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Minna-Liisa Luoma, johtava asiantuntija, THL
 • Sanna Hautala, professori, Lapin yliopisto
 • Jarmo Hietala, LT, Psykiatrian professori, Turun Yliopisto (1.1.2022-)
 • Miia Kaartinen, LT, aluehallintoylilääkäri, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1.1.2022-)
 • Mari Kantanen, psykologian maisteri (PsM), neuropsykologian erikoispsykologi (PsL), HUS Psykiatriakeskuksen aikuispsykiatrinen osasto (1.1.2022-)
 • Tuula Kieseppä, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö (1.1.2022-)
 • Juha Veijola, psykiatrian professori, Oulun yliopisto, ylilääkäri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (1.1.2022-)
 • Satu Jääskeläinen, Kuvantamisen tulosryhmän palvelujohtaja, Kliinisen neurofysiologian palvelualuejohtaja, ylilääkäri, professori, Varsinais-Suomen hyvinvointialue (27.10.2022-)
 • Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Sari Koskinen.

Jaoston tehtävänä on valmistella julkisesti rahoitetun terveydenhuollon tuottamiin mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyviä suosituksia.

Suun terveydenhuollon jaosto

Toimikausi 1.7.2020-30.6.2023

Puheenjohtaja: Marja Pöllänen, HLT, dosentti, Turun yliopisto

Jäsenet:

 • Olli-Pekka Lappalainen, LT, EHL, Helsingin yliopisto
 • Antti Kämppi, kl. hammashoidon ja protetiikan EHL, Helsingin yliopisto
 • Inese Outakoski, EHL, Tampereen yliopistollinen sairaala
 • Ritva Näpänkangas, yliopistotutkija, Oulun yliopisto
 • Tuija Raivio, HL, Helsingin Kalasataman hammashoitola
 • Helena Forss, dosentti, EHL, Dos.
 • Sari Helminen, EHL (terveydenhuolto), HLT, Kansaneläkelaitos
 • Taina Remes-Lyly, HL,  Apollonia 
 • Merja-Liisa Auero, lääkintöneuvos, STM

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Reima Palonen.

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien jaosto

Toimikausi: 1.7.2020-30.6.2023

Puheenjohtaja: Janne Leinonen, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos

Jäsenet:

 • Kari-Matti Hiltunen, dosentti,  Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
 • Ulla Keränen, ylilääkäri, HUS Hyvinkään sairaala  
 • Jaro Karppinen, professori, Oulun yliopisto, Työterveyslaitos ja Etelä-Karjalan hyvinvointialue
 • Ville Leinonen, professori, ylilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala  
 • Antti Malmivaara,  professori, vieraileva tutkija THL 
 • Jaana Paltamaa, dosentti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
 • Liisa Pekkanen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Keski-Suomen keskussairaala 
 • Jyrki Salmenkivi, hallinnollinen ylilääkäri, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala 
 • Susanna Yli-Luukko, osaamiskeskusjohtaja, OYS Tukielinkirurgian keskus, Pohjois-
 • Pohjanmaan hyvinvointialue 
 • Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos, STM

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Reima Palonen.

Kuvantamistutkimusten jaosto  

Toimikausi 4.2.2021 - 30.6.2023

Puheenjohtaja: Jarmo J. Koski, johtajaylilääkäri, Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ESSOTE (24.3.2021- 30.6.2023)

Jäsenet:

 • Sirkku Jyrkkiö, tulosryhmäjohtaja, syöpätautien erikoislääkäri, dosentti, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 • Juha Peltonen, sairaalafyysikko, tekniikan tohtori, HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala
 • Raija Seuri, lastenradiologian erikoislääkäri, kliininen auditoija, HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala
 • Joonas Sirola, ortopedian ja traumatologian apulaisprofessori ja ylilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala, Itä-Suomen yliopisto
 • Teuvo Antikainen, ylilääkäri, Keski-Suomen keskussairaala
 • Tero Soukka, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri, dosentti, Turun yliopistollinen sairaala
 • Annina Sipola, suuradiologian erikoishammaslääkäri, Oulun yliopisto
 • Sanna Seppänen, johtava ylihammaslääkäri, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Leena Tiainen, syöpätautien erikoislääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Ritva Bly.

Lisääntymisterveyden jaosto 


 Toimikausi 15.12.2021- 30.6.2023

Puheenjohtaja: Mirva Lohiniva-Kerkelä, Palkon varapuheenjohtaja, professori, Lapin yliopisto 

Jäsenet:

 • Mika Gissler, tutkimusprofessori, dosentti, THL 
 • Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, Väestöliitto 
 • Jarna Moilanen, LT, MBA, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, lisääntymislääketieteen lisäkoulutus, Ovumia Fertinova 
 • Antti Perheentupa, LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Turun yliopistollinen keskussairaala
 • Hanna Savolainen-Peltonen, LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, lisääntymislääketieteen lisäkoulutus, HUS 
 • Ea Huhtala, psykologi, HUS (4.2.2022-)
 • Ritva Halila, LT, dosentti

Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Reima Palonen.

Plastiikkakirurgian jaosto 

 Toimikausi 4.2.2022-30.6.2023

Puheenjohtaja: Nina Lindfors, ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian erikoislääkäri, opetus ja tutkimuslinjajohtaja, HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala 

Jäsenet:

 • Teuvo Antikainen, yleiskirurgian, gastroenterologinen kirurgian ja lastenkirurgian erikoislääkäri, Keski-Suomen shp
 • Eija Suorsa, Plastiikkakirurgian erikoislääkäri; Tampereen yliopistollinen keskussairaala
 • Tuija Ylä-Kotola, Plastiikkakirurgian erikoislääkäri; HUS Helsingin yliopistollinen sairaala 
 • MInna Kelloniemi, Plastiikkakirurgi, ylilääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue (10.5.2022-)
 • Hilkka Peltoniemi, Plastiikkakirurgian ja kirurgian erikoislääkäri, Eiran sairaala ja lääkäriasema (15.6.2022-)
 • Tapani Hämäläinen, lääkintöneuvos, STM (2.2.2023-)

Jaoston vastuusihteerinä toimi erityisasiantuntija Kati Koskinen 

Seulontajaosto:SCID 


Toimikausi 1.7.2020-25.9.2020. Jaoston toiminta päättyi suosituksen valmistumisen jälkeen.

Puheenjohtaja: Minna Kaila, professori, Helsingin yliopisto

Jäsenet:

 • Matti Korppi,  lasten infektiosairauksien erikoislääkäri,Tampereen yliopistollinen sairaala
 • Marja-Leena Lähdeaho, toimialajohtaja, Tampereen yliopistollinen sairaala
 • Marjukka Mäkelä, emeritaprofessori, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Suvi Mäklin, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
 • Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Mervi Taskinen, lasten hematologian erikoislääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Terhi Tapiainen, Lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Jaoston vastuusihteerinä toimi pääsihteeri Ilona Autti-Rämö

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston asiantuntijat 
(25.9.2020 alkaen)

 

 • Kari Tikkinen, urologian professori ja kliinisen epidemiologian dosentti, HUS 
 • Jorma Komulainen, päätoimittaja Käypä-hoito,  Duodecim
 • Mika Gissler, tutkimusprofessori, dosentti, THL
 • Lauri Pelkonen, johtaja, Lääkkeiden hintalautakunta Hila/STM
 • Maija Miettinen, erityisasiantuntija, STM Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö 
 • Susanne Uusitalo, Palkon eettinen asiantuntija (23.11.2021-)
 • Ilona Autti-Rämö, dosentti (22.3.2022-)