Sihteeristö

Sihteeristö valmistelee asiat neuvoston ja jaostojen kokouksiin. Sihteeristön päällikkönä toimii pääsihteeri.

Pääsihteeri Ilona Autti-Rämö, lastenneurologian dosentti

Erityisasiantuntija Sari Koskinen, terveydenhuollon maisteri

Erityisasiantuntija Reima Palonen, oikeustieteen kandidaatti

Projektisihteeri Emmi Korkalainen

Yhteystiedot