Sihteeristö

Sihteeristö valmistelee asiat neuvoston ja jaostojen kokouksiin. Sihteeristön päällikkönä toimii pääsihteeri.

Yhteystiedot