Palveluvalikoimaneuvoston jäsenet 1.7.2017-30.6.2020

Neuvostoon nimitettiin 28.6.2017 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kokoonpanoa täydennettiin 19.4.2018 kahdella jäsenellä ja varajäsenellä.

Asettamispäätös

Puheenjohtaja: 
Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:
Kirsi Varhila, varapuheenjohtaja, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö Liisa Siika-aho, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Juha Koivisto, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pia Maria Jonsson, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Risto Heikkinen, ylilääkäri, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Tarja Holi, johtaja, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Päivi Koivuranta, hallintoylilääkäri, Suomen Kuntaliitto Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Suomen Kuntaliitto
Ilona Autti-Rämö, varapuheenjohtaja, ylilääkäri, Kansaneläkelaitos

Tanja Laukkala, vastaava asiantuntijalääkäri (24.4.2018 alkaen)

Lauri Keso, asiantuntijalääkäri, Kansaneläkelaitos (1.7.2017-23.4.2018)

Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Kari Punnonen, jaostopäällikkö, ylilääkäri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Mika Kastarinen ylilääkäri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
(1.7.2017-8.5.2019)

Taina Remes-Lyly, asiantuntijahammaslääkäri, Suomen hammaslääkäriseura Apollonia Olli-Pekka Lappalainen, tutkijatohtori, Oulun yliopisto
Miia Turpeinen, arviointiylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Petri Bono, johtava ylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
(1.7.2017-8.5.2019)

Pekka Rissanen, varapuheenjohtaja, arviointijohtaja,Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; professori, Tampereen yliopisto Marja Blom, professori, Helsingin yliopisto
Pekka Mäntyselkä, professori, Itä-Suomen yliopisto Sari Mäkinen, ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Ilkka Kantola, toimialuejohtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Katri Vehviläinen-Julkunen, professori, Itä-Suomen yliopisto Minna Kaila, professori, Helsingin yliopisto
Mirva Lohiniva-Kerkelä, apulaisprofessori, Lapin yliopisto Samuli Saarni, dosentti, Fraxinus Consulting
Sirkku Pikkujämsä*, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Leena Turpeinen*, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, Helsingin kaupunki
Jarmo Koski*, terveyspalvelujen johtaja, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Matias Lahti*, hallintoylilääkäri, Jämsän kaupunki

*19.4.2018 alkaen

Palveluvalikoimaneuvosto voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, joiden jäseninä voi olla myös neuvostoon kuulumattomia asiantuntijoita. Neuvostolla on pysyvä sihteeristö, jonka päällikkönä toimii pääsihteeri, ja asiantuntijoiden verkosto. Sihteeristön päätehtävänä on huolehtia neuvoston ja jaostojen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta.