Palveluvalikoimaneuvoston jäsenet 1.7.2023-30.6.2026

Neuvostoon nimitettiin 8.6.2023 15 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Asettamispäätös

Puheenjohtaja: 
Lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, sosiaali- ja terveysministeriö 

Palveluvalikoimaneuvoston jäsenet 1.7.2023-30.6.2026

 

Jäsen:

Varajäsen:

Tapani Hämäläinen, varapuheenjohtaja, lääkintöneuvos, sosiaali-ja terveysministeriö 

Vesa Jormanainen, lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö 

Janne Leinonen, varapuheenjohtaja, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos

Kirsi Vainiemi, ylilääkäri, Kansaneläkelaitos

Piia Rannanheimo, varapuheenjohtaja, johtava asiantuntija, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Kari Punnonen, jaostopäällikkö, Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus

Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Suomen Kuntaliitto / Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy 

Sari Raassina, hallintoylilääkäri, Suomen Kuntaliitto / Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy 

Minna-Liisa Luoma, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Eeva Reissell, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Valpuri Taulasalo, ylilääkäri, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Hanna Suurmunne, ylilääkäri, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Juha Auvinen, professori, Oulun yliopisto

Riitta Aejmelaeus, budjettineuvos, valtiovarainministeriö

Sirkku Jyrkkiö, tulosryhmäjohtaja, Varsinais-Suomen hyvinvointialue 

Nina Lindfors, opetus- ja tutkimuslinjajohtaja, HUS-yhtymä  

Teppo Heikkilä, hallintoylilääkäri, HUS-yhtymä

Nina Erno-Ustinov, vastaava hammaslääkäri, Helsingin kaupunki

Heikki Lukkarinen, tulosryhmäjohtaja, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Juuso Tamminen, vaikuttavuus- ja tietojohtaja, Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Eija Tomás, johtajaylilääkäri, sairaalapalvelulinja, Pirkanmaan hyvinvointialue 

Markus Paananen, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualuejohtaja, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Antti Hedman, johtajaylilääkäri, Pohjois-Savon hyvinvointialue 

Kati Kinnunen, arviointiylilääkäri, Pohjois-Savon hyvinvointialue 

Eila Kankaanpää, tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto  

Riitta Suhonen, hoitotieteen professori, Turun yliopisto 

Jarmo Koski, hallintoylilääkäri, Kanta-Hämeen hyvinvointialue  

Jukka Kärkkäinen, psykiatrian vastuualuejohtaja, Satakunnan hyvinvointialue   

Terhi Nevala, johtajaylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue   Juuso Heikkinen, arviointiylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Palveluvalikoimaneuvosto voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, joiden jäseninä voi olla myös neuvostoon kuulumattomia asiantuntijoita. Neuvostolla on pysyvä sihteeristö, jonka päällikkönä toimii pääsihteeri, ja asiantuntijoiden verkosto. Sihteeristön päätehtävänä on huolehtia neuvoston ja jaostojen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta.