Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto 12.6.2014 - 11.6.2017

 Asettamispäätös

Puheenjohtaja: 
Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:
Kirsi Varhila, varapuheenjohtaja, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö Päivi Voutilainen, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Juha Koivisto, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (13.12.2016 alk.)

Tapani Keränen, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (12.6.2014-12.12.2016)

Pia-Maria Jonsson, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (13.12.2016 alk.)

Marjukka Mäkelä, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (12.6.2014-12.12.2016)

Markus Henriksson, lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Tarja Holi, johtaja, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Päivi Koivuranta-Vaara, hallintoylilääkäri, Suomen Kuntaliitto Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Suomen Kuntaliitto

Ilona Autti-Rämö, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos (16.3.2015 alk.)

Pekka Koivisto, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos (12.6.2014-15.3.2015)

Liisa Siika-aho, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö (11.6.2015 alk.)

Anja Karisalo, johtaja, sosiaali-ja terveysminiseteriö (12.6.2014-12.6.2015)

Eeva Sofia Leinonen, ylilääkäri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala Sari Mäkinen, johtava ylilääkäri, Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus
Vesa Kataja, johtajaylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jorma Penttinen, johtajaylilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala
Ulla Keränen, ylilääkäri, Hyvinkään sairaala Aki Lindén, toimitusjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Mirva Lohiniva-Kerkelä, julkisoikeuden yliopistonlehtori, Lapin yliopisto Kari Paaso, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Aino-Liisa Oukka, johtajaylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Susanna Yli-Luukko, apulaisylilääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala
Taina Remes-Lyly, terveyspalveluiden tulosaluejohtaja, johtava hammaslääkäri, Kirkkonummen terveyskeskus Risto-Pekka Happonen, suu- ja leukakirurgian professori, Turun yliopisto
Pekka Rissanen, terveystaloustieteen professori, Tampereen yliopisto Marja Blom, lääketaloustieteen professori, Helsingin yliopisto
Samuli Saarni, johtajaylilääkäri, Turun yliopistollinen keskussairaala Jussi Vahtera, kansanterveystieteen professori, Turun yliopisto
Carola Wärnå-Furu, professori, Åbo Akademi Tuula Hakala, johtava hoitaja, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä.