5. Palveluvalikoima ja yksilön oikeus riittäviin terveyspalveluihin

Tässä luvussa kuvataan, miten palveluvalikoima vaikuttaa yksittäisen potilaan terveyden- ja sairaan-hoitoon.