Suositusprosessi pääpiirteissään

Työn alla olevat suositukset

Daratumumabi multippeliin myelooman kombinaatiohoidossa

Ota kantaa: kesä 2019

Elintapaohjaus ja omahoidon tuki terveysriskien hoidossa (alustava)

Ota kantaa loppuvuodesta 2019 (alustava)

Lannerangan välilevyn pullistuman hoito ja kuntoutus

Ota kantaa: kesä 2019 (alustava)

Lääketieteelliset tutkimus- ja hoitomenetelmät sukupuolenvariaatioiden hoidossa (työnimi)

 Ota kantaa: syksy 2019 (alustava)

Kymriah (CAR-T) – ALL (akuutti lymfaattinen leukemia)

  Hyväksytty maaliskuu 2019

Intensiivisen hoidon ja kuntoutuksen menetelmät riippuvuuksien hoidossa (työnimi)

Ota kantaa: syksy 2019

 

 

Yescarta ja Kymriah (CAR-T) – suurisoluinen B-solulymfooma

  Ota kantaa: maalis-huhtikuussa 2019

Vaikean kombinoidun immuunipuutoksen (SCID) seulonta vastasyntyneiden kantapääverinäytteestä

      Ota kantaa: loppuvuosi 2019

Durvalumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

      Otakantaa: maalis-huhtikuussa 2019

päivitetty 26.4.2019