Suositusprosessi pääpiirteissään

Työn alla olevat suositukset

 

Obinututsumabi follikulaarisen lymfooman ensilinjan hoidossa

Julkaistu tammikuussa 2019

Daratumumabi multippeliin myelooman kombinaatiohoidossa

Ota kantaa: 2019

Elintapaohjaus ja omahoidon tuki terveysriskien hoidossa (alustava)

Ota kantaa loppuvuodesta 2019 (alustava)

Lannerangan välilevyn pullistuman kirurginen hoito

Ota kantaa: kevät 2019 (alustava)

Lääketieteelliset tutkimus- ja hoitomenetelmät sukupuolenvariaatioiden hoidossa (työnimi)

 Ota kantaa: alkuvuosi 2019 (alustava)

Kymriah (CAR-T) – ALL (akuutti lymfaattinen leukemia)

  Ota kantaa: helmikuu 2019

Kymriah (CAR-T) – suurisoluinen B-solulymfooma

   Ota kantaa: maalis-huhtikuussa 2019

Biopsykososiaalinen kuntoutus pitkittyvässä tai toistuvassa selkäkivussa

Julkaistu joulukuussa 

Nivolumabi, atetsolitsumabi ja pembrolitsumabi ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä

Ota kantaa: joulukuu 2018 -tammikuu 2019

Pertutsumabi HER2-positiivisen rintasyövän adjuvanttihoitona

 

Ota kantaa: joulukuu 2018-tammikuu 2019

Intensiivisen hoidon ja kuntoutuksen menetelmät riippuvuuksien hoidossa (työnimi)

Ota kantaa: loppuvuonna 2019

 

 

Yescarta ja Kymriah (CAR-T) – suurisoluinen B-solulymfooma

  Ota kantaa: maalis-huhtikuussa 2019

Vaikean kombinoidun immuunipuutoksen (SCID) seulonta vastasyntyneiden kantapääverinäytteestä

      Ota kantaa: 2019

Durvalumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

      Otakantaa: maalis-huhtikuussa 2019

päivitetty 7.2.2019