Suositusprosessi pääpiirteissään

Työn alla olevat suositukset

Glofitamabi uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa

kuvasymboli suositus valmistelussa  Suositus valmistelussa, otakantaa.fi -palvelussa keväällä 2024

 

Tremelimumabi ja durvalumabi maksasolusyövän hoidossa

symbolikuva suositus otakantaa.fi palvelussa Suositus otakantaa.fi-palvelussa 20.3.-23.4.2024

 

Mosunetutsumabi hoitoon reagoimattoman tai uusiutuneen follikulaarisen lymfooman hoidossa

Suosituksen viimeistely ja Palkon päätös

Valoktokogeeniroksaparvoveekki (BMN-270) A-hemofilian hoidossa

symbolikuva suositus valmistelussa Suositus valmistelussa

 

Lonkastuksimabi-tesiriini diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman ja korkean maligniteettiasteen B-solulymfooman hoidossa

symbolikuva suositus hyväksytty. Hyväksytty 19.12.2023

 

 

Difelikefaliini krooniseen munuaissairauteen liittyvän kutinan hoidossa hemodialyysissä olevilla potilailla

symbolikuva suositus valmis. Hyväksytty 19.12.2023

Nivolumabin ja relatlimabin yhdistelmä edenneen ihomelanooman ensilinjan hoidossa

symbolikuva suositus hyväksytty Hyväksytty 19.12.2023

   

 

Esiselvitys hedelmöityshoitoja ja muita lisääntymislääketieteen menetelmiä koskevien suositusten pohjaksi

symboli esiselvitys valmistelussa   Esiselvitys on valmistelussa ja otakantaa fi. -palveluun 2024

 

 

Lääketieteellisesti perusteltu plastiikkakirurgia osa 1: rintojen pienennysleikkaus, lihavuusleikkauksen jälkeinen vartalonmuovauskirurgia, vatsalihasten erkaumaleikkaus sekä lipödeeman hoito

  Valmistelussa 

 

Lutetium(Lu-177))-vipivotiidi-tetraksetaani PSMA-positiivisen metastaattisen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa 

symbolikuva suositus hyväksytty Suositus hyväksytty 1.2.2024

 

 

Nirsevimabi respiratory syncytial -viruksen (RSV) aiheuttaman alempien hengitysteiden infektion estossa

symbolikuva suositus otakantaa.fi palvelussa Suositus otakantaa.fi -palvelussa 20.3.-23.4.2024

Etranakogeenidetsaparvoveekki (AMT-061) B-hemofilian hoidossa 

  symbolikuva suositus valmistelussa Suositus valmistelussa

 

Transkraniaalinen magneettistimulaatio (tms) ja aivojen tasavirtastimulaatio (tdcs) lääkeresistentin masennuksen hoidossa 

logo suositus valmistelussa. Suositus valmistelussa, otakantaa.fi -palvelussa keväällä 2024

Transkraniaalinen magneettistimulaatio (tms) ja aivojen tasavirtastimulaatio (tdcs) neuropaattisen kivun hoidossa

kuvasymboli suositus valmistelussa Suositus valmistelussa, otakantaa.fi- palvelussa kesällä 2024

 

päivitetty 20.3.2024