Suositusprosessi pääpiirteissään

Työn alla olevat suositukset

Nusinerseenin jatkohoidon kriteerit:

  Ota Kantaa: Suositusluonnos kommentoitavana 11.8.2019 saakka.

Daratumumabi-lääkkeen yhdistelmä- ja ylläpitohoito

  OtaKantaa: Suositusluonnos kommentoitavana 11.8.2019 saakka.

Elintapaohjaus ja omahoidon tuki terveysriskien hoidossa (alustava)

Ota kantaa loppuvuodesta 2019 (alustava)

Lannerangan välilevyn pullistuman hoito ja kuntoutus

Ota kantaa: Syksyllä 2019 (alustava)

Lääketieteelliset tutkimus- ja hoitomenetelmät sukupuolenvariaatioiden hoidossa (työnimi)

 Ota kantaa: syksy 2019 (alustava)

Intensiivisen hoidon ja kuntoutuksen menetelmät riippuvuuksien hoidossa (työnimi)

Ota kantaa: syksy 2019

 

 

Yescarta ja Kymriah (CAR-T) – suurisoluinen B-solulymfooma

  Ota kantaa: Syksyllä 2019

Vaikean kombinoidun immuunipuutoksen (SCID) seulonta vastasyntyneiden kantapääverinäytteestä

      Ota kantaa: loppuvuosi 2019

Durvalumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

      Suositus hyväksytty 12.6.2019.

päivitetty 4.7.2019