Sidonnaisuudet

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston jäseniä ja asiantuntijoita nimitettäessä on kartoitettu heidän sidonnaisuutensa. Yksittäisiä asioita käsiteltäessä noudatetaan hallintolain mukaisia esteellisyysperusteita.