6. Palkon muut tehtävät

Tässä luvussa kuvataan, mitä muita tehtäviä Palkolle on annettu varsinaisten suositusten hyväksymisen lisäksi.