Muiden lausuntojen ja kannanottojen käsittely

Muiden lausuntojen ja kannanottojen valmistelussa ja käsittelyssä Palkon jaostojen ja neuvoston kokouksissa noudatetaan soveltuvin osin suositusten käsittelyprosessia.