Suositukset, kriteerit ja kannanotot

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) voi antaa kahdenlaisia suosituksia:

PALKO voi suositella, että tietyn terveysongelman ehkäisy, toteamiseksi tehtävät tutkimukset, hoito tai kuntoutus tietyllä terveydenhuollon menetelmällä kuuluu Suomessa julkisesti  rahoitettuihin palveluihin.

PALKO voi suositella että tietyn terveysongelman ehkäisy, toteamiseksi tehtävät tutkimukset, hoito tai kuntoutus tietyllä terveydenhuollon menetelmällä ei kuulu Suomessa julkisesti rahoitettuihin palveluihin.

PALKOn suositukset julkaistaan ensin luonnoksina otakantaa.fi -palvelussa, jossa niitä voi kommentoida määräajan. Saatu palaute huomioidaan asian jatkovalmistelussa. Valmiit suositukset julkaistaan PALKOn kotisivuilla. Suosituksia päivitetään tarvittaessa.

Säteilylaissa tarkoitettujen kriteerien valmistelu Palkossa:

Tutkimukseen pääsyn kriteereillä tarkoitetaan säteilylain 111 §:ssä tarkoitettuja kriteerejä oireettomaan henkilöön kohdistuvan lääketieteellisen altistuksen oikeutuksesta.

Palkon tehtävänä on laatia kriteerit, joita käytetään kyseistä henkilöä koskevan erityisen kirjallisen perustelun laatimiseen. Edellytyksenä on, että tutkimus tarvitaan taudin varhaista toteamista varten eikä se ole osa seulontaohjelmaa.   

Palkon tutkimukseen pääsyn kriteerien käyttäminen säteilylain 111 §:ssä tarkoitetulla tavalla koskee sekä julkista terveydenhuoltoa että yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja. 

Palkon kriteerit julkaistaan ensin luonnoksina lausuntopalvelu.fi –palvelussa, jossa niitä voidaan kommentoida määräajan. Saatu palaute huomioidaan asian jatkovalmistelussa. Valmiit kriteerit julkaistaan Palkon kotisivuilla.

Kuvantamistutkimusten käsittelyprosessi