Palkon kokoukset ja materiaali

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto kokoontuu vuosittain keskimäärin 6 kertaa. Palveluvalikoimaneuvon pöytäkirjojen materiaali on nähtävillä näillä sivuilla toimikausittain.

Uusi ja käynnissä oleva toimikausi on vaihtunut vuoden 2023 puolivälissä ja toimikauden materiaali on nähtävissä kohdassa Toimikausi 2023-2026.

Aiempien kokousten pöytäkirjat löydät edellisten toimikausien materiaaleista:

Toimikausi 2020-2023

Toimikausi 2017-2020

Toimikausi 2014-2017