Palkon käsittelyprosessit

Palkon prosessikuva on selitetty kohdassa Suositusten käsittelyprosessi. Linkki sivulle lisätty kuvaan.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) käsittelyprosessin kuvaus kertoo, millaisia ratkaisuja Palko voi antaa ja miten niiden käsittely Palkossa etenee.

Tämä prosessikuvaus on hyväksytty Palkon kokouksessa 15.3.2018 ja sitä sovelletaan 1.7.2018 alkaen vireille tulevien uusien asioiden valmisteluun ja käsittelyyn. Palkon suositusten käsittelyprosessi on kuvattu käsikirjan kohdassa  suositusten käsittelyprosessi.

Säteilylain 111 §:n mukaisten oireettoman henkilön kuvantamisen kriteerien prosessi on hyväksytty Palkon kokouksessa 17.6.2021. Se löytyy omalta sivultaan kuvantamiskriteerien käsittelyprosessi.

Palkon kokous on hyväksynyt käsikirjaan seuraavat muutokset (muutetut kappaleet on merkitty tekstiin):

  • 12.6.2019 tietojen julkisuutta sekä eri tahojen näkemysten keräämistä ja kommentointia koskevat kohdat
  • 5.5.2021 avohoitolääkkeiden arviointia koskeva kohta