Palveluvalikoimaneuvoston tehtävät

  • antaa suosituksia terveyden- ja sairaanhoidon toimenpiteiden, tutkimusten sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta pois palveluvalikoimasta
  • seurata ja arvioida terveydenhuollon palveluvalikoimaa
  • antaa Kansaneläkelaitoksen ja muiden viranomaisten pyynnöstä lausuntoja palveluvalikoiman soveltamisesta ja sen määrittelyssä käytettävistä periaatteista
  • osallistua palveluvalikoimaa koskevaan julkiseen keskusteluun ja yhteistyöhön
  • seurata kansainvälistä kehitystä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
  • käsitellä muut sosiaali- ja terveysministeriön sille osoittamat asiat.