Käsittelyprosessin toimijoiden roolit

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) kokous

  • varsinainen päätöksentekoelin, joka mm. päättää palveluvalikoimaa määrittävien suositusten sekä kuvantamiskriteerien laatimisen aloittamisesta, niiden hyväksymisestä sekä jaostojen perustamisesta ja jäsenistä ja asiantuntijoiden valitsemisesta

Jaostot

  • jaosto valmistelee yhteistyössä sihteeristön kanssa suositus- ja kuvantamiskriteeriluonnoksia omalta alaltaan
  • jaoston jäsenenä voi olla neuvostoon kuulumattomia asiantuntijoita

Asiantuntijat

  • asiantuntijan tehtävänä on pyydettäessä kirjallisesti tai suullisesti kertoa näkemyksensä käsiteltävästä asiasta
  • asiantuntija voi toimia myös jaoston jäsenenä

Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä sihteeristö

  • sihteeristö valmistelee yhteistyössä jaostojen kanssa suositus- ja kriteeriluonnokset sekä huolehtii mm. neuvoston ja jaostojen kokousten valmistelusta, viestinnästä ja sidosryhmäyhteistyöstä
  • sihteeristöä johtaa päätoiminen pääsihteeri