Toiminta

Palko kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Lisäksi jaostot kokoontuvat valmistelemaan asioita ja materiaalia Palkolle.

Palko järjestää sekä kaikille avoimia tapahtumia että kohdennetuille sidosryhmille suunnattuja tilaisuuksia. Palkon sihteeristö osallistuu lisäksi muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin, jotka liittyvät Palkon työhön. 

Toiminnan painopisteet on kuvattu toimintasuunnitelmassa.