Lainvalmistelumateriaali

Potilasdirektiivi

Tarve säätää palveluvalikoimasta lainsäädännöllä perustuu EU:n ns. potilasdirektiiviin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa 2011/24/EU).

Direktiivin 7 artiklan 3 kohdan perusteella asuinjäsenvaltion asiana on määritellä, millaisesta terveydenhuollosta on oikeus saada korvaus, sekä korvauksen taso riippumatta siitä, missä terveydenhuolto tarjotaan.

Palvelukorialatyöryhmän muistio

STM asetti rajat ylittävän terveydenhuollon ohjausryhmän potilasdirektiivin voimaan saattamista. Ohjausryhmä puolestaan nimitti Palvelukorialatyöryhmän valmistelemaan palveluvalikoiman määrittelyä. Alatyöryhmä laati asiasta muistion.

Hallituksen esitys HE 103/2013 ja eduskuntakäsittely

Huomioithan hallituksen esitystä lukiessasi, että eduskunta muutti alun perin sitovaksi ehdotetun palveluvalikoiman suositusluontoiseksi.