Suositusluonnokset

Sen jälkeen kun suositusluonnos on hyväksytty Palkon kokouksessa, se julkaistaan kommentoitavaksi otakantaa.fi sivustolla. Suositusluonnoksen lisäksi julkaistaan taustamuistio sekä muuta mahdollista valmistelu- ja taustamateriaalia.

Kuvantamiskriteerien luonnokset julkaistaan lausuntopalvelu.fi sivustolla.

Kommentoinnin avautumisesta ilmoitetaan Palkon kotisivuilla ja sähköpostiuutisella, jonka voit tilata kotisivujen kautta. Kommentointiaikaa on yleensä muutama viikko.

Kommentointiajan päättymisen jälkeen saadut kommentit käydään läpi ja luonnokseen tehdään tarvittavat muutokset. Tämän jälkeen Palkon kokous päättää lopullisesta hyväksymisestä. Suositus julkaistaan Valmiit suositukset -sivulla.