Suositusluonnokset

Sen jälkeen kun suositusluonnos on hyväksytty PALKOn kokouksessa, se julkaistaan kommentoitavaksi www.otakantaa.fi -sivustolla. Suositusluonnoksen lisäksi julkaistaan taustamuistio sekä muuta mahdollista valmistelu- ja taustamateriaalia.

Kommentoinnin avautumisesta ilmoitetaan PALKOn kotisivuilla ja sähköpostiuutisella, jonka voit tilata kotisivujen kautta. Kommentointiaikaa on yleensä muutama viikko.

Kommentointiajan päättymisen jälkeen saadut kommentit käydään läpi ja suositusluonnokseen tehdään tarvittavat muutokset. Tämän jälkeen PALKOn kokous päättää suosituksen lopullisesta hyväksymisestä. Suositus julkaistaan Valmiit suositukset -sivulla.