Sanasto

Sanaston tarkoituksena on selkeyttää Palkon käyttämiä keskeisiä käsitteitä ja luoda yhteinen ymmärrys siitä, mitä Palko näillä käsitteillä tarkoittaa. Tavoitteena on laatia Palkon toiminnan kannalta keskeisille käsitteille selkeät ja yhtenevät määritelmät. Käsitteet on määritelty Palkon lähtökohdista ja toiminnan näkökulmista käsin, mutta määritelmissä on hyödynnetty eri lähteitä.  

Käsitteiden yhteyteen on lisättyä linkkejä, joista voi halutessaan lukea lisätietoa kyseisestä käsitteestä. Samaan teemaan liittyvien termien välillä on linkit. Kunkin termin kohdalla on suluissa termi englanniksi helpottamaan lisätietojen hakua muista lähteistä.