Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima?

  • Terveydenhuollon palveluvalikoimalla tarkoitetaan julkisin varoin rahoitettuja terveydenhuollon palveluita. Niihin kuuluvat julkinen terveydenhuolto ja yksityiset terveyspalvelut, joista saa sairausvakuutuskorvauksen.

  • Tavoitteena on, että palveluvalikoimaan kuuluvat palvelut ovat vaikuttavia, turvallisia ja kustannuksiltaan hyväksyttäviä

  • Suomen palveluvalikoiman kokonaisuutta seuraa, määrittelee ja arvioi terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko).

  • Palkon lisäksi terveydenhuollon palveluita määritellään monin muinkin tavoin mm. lainsäädännössä, viranomaispäätöksissä, tuomioistuinratkaisuissa sekä suosituksissa.

  • Palveluvalikoiman kokonaisuuden määrittely yhdenmukaistaa julkisten terveyspalvelujen tarjontaa ja siten edistää yhdenvertaisuutta maan eri osien välillä.

  • EU:n kansalaiset voivat käyttää muiden EU-jäsenmaiden terveydenhuollon palveluita. Toisessa EU-maassa annetusta hoidosta maksetaan korvauksia samojen perusteiden mukaan kuin kotimaassa annetussa hoidossa. Suomessa asuva saa siis korvausta vain niistä palveluista, jotka kuuluisivat Suomessakin terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Rajat ylittävästä terveydenhuollosta löytyy lisätietoja: hoitopaikan valinta.