4.5 Suosituskokonaisuuden rakenne

Kerätyn tiedon pohjalta Palkon sihteeristö valmistelee asian käsiteltäväksi ko. suositusta valmistelevan jaoston kokoukseen. Jaosto käsittelee asiaa kokouksissaan, kunnes suositusluonnos on valmis vietäväksi Palkon hyväksyttäväksi julkaistavaksi kommentoitavaksi otakantaa.fi-palvelussa. Tarvittaessa asia voidaan viedä jo aiemminkin Palkon käsiteltäväksi valmistelulinjausten saamiseksi.

Palkon suosituksen kokonaisuus koostuu seuraavista asiakirjoista:

  • Varsinainen suositus (yleensä korkeintaan 6 sivua), joka sisältää Palkon varsinaisen linjauksen palveluvalikoiman sisällöstä sekä tiiviit perustelut jaoteltuna Palkon käsikirjan mukaisten
  • ratkaisuperusteiden mukaisesti. 
  • Tiivistelmä (1-2 sivua), joka sisältää suosituksen keskeisen sisällön. Tiivistelmä käännetään ruotsiksi ja englanniksi.
  • Valmistelumuistio, joka sisältää syventävää taustatietoa sekä muuta suositukseen liittyvää tietoa. Valmistelumuistion rakenne ja laajuus voi vaihdella aiheen mukaan. Lääkesuosituksissa, joissa on saatavilla Fimean arviointiraportti, ei laadita erillistä valmistelumuistiota.
  • Lisäksi kokonaisuuteen voi liittyä liite- ja taustamateriaalia, kuten kirjallisuuskatsaus, tilastotietoja tai eri tahojen antamia lausuntoja, jotka eivät ole osa Palkon hyväksymää suositusta, mutta sisältävät syventävää tai taustoittavaa tietoa.

Varsinainen suositus ja tiivistelmä pyritään laatimaan niin, että ne ovat ymmärrettävissä itsenäisinä asiakirjoina. Suosituksen hyväksymisen jälkeen kaikki materiaali julkaistaan Palkon kotisivuilla.