Hyppää sisältöön
 • Annamme suosituksia

  Vaikuttavat, turvalliset ja kustannuksiltaan hyväksyttävät menetelmät julkiseen terveydenhuoltoon.

 • Yhdenmukaistamme

  terveydenhuollon palveluvalikoimaa

 • Keskustelemme, kuuntelemme ja teemme yhteistyötä

Terveydenhuollon palveluvalikoima

Terveydenhuollon palveluvalikoima tarkoittaa julkisin varoin rahoitettuja terveydenhuollon palveluita. Palveluvalikoimaa sovelletaan sekä julkiseen terveydenhuoltoon että yksityiseen terveydenhoitoon, josta saa Kela-korvausta.


Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO)

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan. PALKO on pysyvä toimielin, jonka asettaa valtioneuvosto, ja se toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) kokoukset 2021

 • 4.2.2021
 • 24.3.2021
 • 5.5.2021
 • 17.6.2021