Terveydenhuollon palveluvalikoima

Terveydenhuollon palveluvalikoima tarkoittaa julkisin varoin rahoitettuja terveydenhuollon palveluita. Palveluvalikoimaa sovelletaan sekä julkiseen terveydenhuoltoon että yksityiseen terveydenhoitoon, josta saa Kela-korvausta.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko)

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Palko on pysyvä toimielin, jonka asettaa valtioneuvosto, ja se toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) kokoukset 2021

  • 4.2.2021
  • 24.3.2021
  • 5.5.2021
  • 17.6.2021
  • 1.9.2021
  • 6.10.2021
  • 27.10.2021
  • 15.12.2021

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) järjestämät  webinaarit 2021

  • 26.5. klo 15.00-16.00   Huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen omahoidon tuella ja elintapaohjauksella korkean riskin potilailla -suositus.