Terveydenhuollon palveluvalikoima

Terveydenhuollon palveluvalikoima tarkoittaa julkisin varoin rahoitettuja terveydenhuollon palveluita. Palveluvalikoimaa sovelletaan sekä julkiseen terveydenhuoltoon että yksityiseen terveydenhoitoon, josta saa Kela-korvausta.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko)

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan, sekä päättää oireettoman henkilön kuvantamisen kriteereistä. Palko on pysyvä toimielin, jonka asettaa valtioneuvosto, ja se toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) kokoukset 2024

 • 1.2.2024
 • 19.3.2024
 • 7.5.2024
 • 12.6.2024

Pöytäkirjat (toimikausi 2023-2026)

Pöytäkirjat (toimikausi 2020-2023)

Pöytäkirjat (toimikausi 2017-2020)

Pöytäkirjat (toimikausi 2014-2017)

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) Teams-webinaarit 2024

 • 15.3.2024 klo 10.00-11.30 "Oireettoman henkilön sepelvaltimoiden tietokonetomografiatutkimukseen pääsyn kriteereistä sepelvaltimotaudin varhaiseksi toteamiseksi".

****************************************************************************************************

 

Yhdessä tekemisen voima: Potilaiden osallisuuden vahvistuminen -Microsoft Teams-webinaari 7.5.2024 klo 13.00-15.30 – ilmoittaudu mukaan!

 • Webinaarin järjestävät yhteistyössä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja STM / Palveluvalikoimaneuvosto sekä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim / Käypä hoito -toimitus.
 • Tavoitteena on jakaa kokemuksia ja oppia potilaiden osallisuudesta ja kokemustiedon hyödyntämisestä terveydenhuollon toiminnassa, kehittämisessä ja päätöksenteossa.
 • Webinaari on tarkoitettu terveydenhuollon toimijoille ja potilas- ja kansanterveysjärjestöille sekä kaikille potilaiden osallisuuden edistämisestä kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville.
 • Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 3.5.2024: https://forms.office.com/e/74H14bgvDi 

Styrkan i att arbeta tillsammans: Stärkande av patienternas delaktighet - Microsoft Teams-webbinarium 7.5.2024 KL. 13.00-15.30

 • Målet är att dela erfarenheter och lära sig om patienternas delaktighet och utnyttjande av erfarenhetskunskap i hälso- och sjukvårdens verksamhet, utveckling och beslutsfattande.
 • Webbinariet är avsett för aktörer inom hälso- och sjukvården och för patient- och folkhälsoorganisationer 
  samt för alla som är intresserade av och arbetar med att främja patienternas delaktighet.
 • Anmäl dig senast fredagen den 3.5. https://forms.office.com/e/74H14bgvDi   
 • En inspelning kommer att göras av evenemanget, som kan ses i två veckor efter evenemanget