Hyppää sisältöön
  • Annamme suosituksia

    Vaikuttavat, turvalliset ja kustannuksiltaan hyväksyttävät menetelmät julkiseen terveydenhuoltoon.

  • Yhdenmukaistamme

    terveydenhuollon palveluvalikoimaa

  • Keskustelemme, kuuntelemme ja teemme yhteistyötä

Terveydenhuollon palveluvalikoima

Terveydenhuollon palveluvalikoima tarkoittaa julkisin varoin rahoitettuja terveydenhuollon palveluita. Palveluvalikoimaa sovelletaan sekä julkiseen terveydenhuoltoon että yksityiseen terveydenhoitoon, josta saa Kela-korvausta.


Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO)

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan. PALKO on pysyvä toimielin, jonka asettaa valtioneuvosto, ja se toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.