Terveydenhuollon palveluvalikoima

Terveydenhuollon palveluvalikoima tarkoittaa julkisin varoin rahoitettuja terveydenhuollon palveluita. Palveluvalikoimaa sovelletaan sekä julkiseen terveydenhuoltoon että yksityiseen terveydenhoitoon, josta saa Kela-korvausta.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko)

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan, sekä päättää oireettoman henkilön kuvantamisen kriteereistä. Palko on pysyvä toimielin, jonka asettaa valtioneuvosto, ja se toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) kokoukset 2022

 • 4.2.2022
 • 22.3.2022
 • 10.5.2022
 • 15.6.2022
 • 31.8.2022
 • 27.10.2022
 • 15.12.2022

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) järjestämät  webinaarit

 • 18.2.2022 Unettomuushäiriön hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä (CBT-I) -suositus​​​.

 • 28.1.2022 Oireettomalle tupakoineelle henkilölle keuhkosyövän löytämistä varten tehtävän tietokonetomografiatutkimuksen kriteereistä. 

 • 13.12.2021 Riippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisia menetelmiä koskevista suosituksista.
 • 26.5.2021 Huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen omahoidon tuella ja elintapaohjauksella korkean riskin potilailla -suositus.