Palveluvalikoimaneuvoston jäsenet 1.7.2017-30.6.2020
Neuvostoon nimitettiin 28.6.2017 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kokoonpanoa täydennettiin 19.4.2018 kahdella jäsenellä ja varajäsenellä.

Asettamispäätös

Puheenjohtaja: 
​Päivi Sillanaukee, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Tuija Kumpulainen, varapuheenjohtaja, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö (10.10.2019 alkaen)

Kirsi Varhila, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö (1.7.2017-9.10.2019)

Liisa Siika-aho, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Juha Koivisto, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pia Maria Jonsson, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Risto Heikkinen, varapuheenjohtaja, ylilääkäri, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Tarja Holi, johtaja, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Päivi Koivuranta, hallintoylilääkäri, Suomen Kuntaliitto Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Suomen Kuntaliitto

Janne Leinonen, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos ( 29.8.2019 alkaen)

Ilona Autti-Rämö, varapuheenjohtaja, ylilääkäri, Kansaneläkelaitos (1.7.2017-29.8.2019)

Kirsi Vainiemi, vastaava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos (29.8.2019 alkaen)

Tanja Laukkala, vastaava asiantuntijalääkäri, Kansaneläkelaitos (24.4.2018-29.8.2019)

Lauri Keso, asiantuntijalääkäri, Kansaneläkelaitos (1.7.2017-23.4.2018)

Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Kari Punnonen, jaostopäällikkö, ylilääkäri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (9.5.2019 alkaen)

Mika Kastarinen ylilääkäri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
(1.7.2017-8.5.2019)

Taina Remes-Lyly, asiantuntijahammaslääkäri, Suomen hammaslääkäriseura Apollonia Olli-Pekka Lappalainen, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Miia Turpeinen, arviointiylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (9.5.2019 alkaen)

Petri Bono, johtava ylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
(1.7.2017-8.5.2019)

Pekka Rissanen, varapuheenjohtaja, arviointijohtaja,Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; professori, Tampereen yliopisto Marja Blom, professori, Helsingin yliopisto
Pekka Mäntyselkä, professori, Itä-Suomen yliopisto Sari Mäkinen, ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Ilkka Kantola, toimialuejohtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Katri Vehviläinen-Julkunen, professori, Itä-Suomen yliopisto Minna Kaila, professori, Helsingin yliopisto
Mirva Lohiniva-Kerkelä, apulaisprofessori, Lapin yliopisto Samuli Saarni, dosentti, Fraxinus Consulting
Sirkku Pikkujämsä*, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Leena Turpeinen*, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, Helsingin kaupunki
Jarmo Koski*, terveyspalvelujen johtaja, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Matias Lahti*, ylilääkäri, Sotainvalidien sairaskoti Jyväskylä

*19.4.2018 alkaen

Palveluvalikoimaneuvosto voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, joiden jäseninä voi olla myös neuvostoon kuulumattomia asiantuntijoita. Neuvostolla on pysyvä sihteeristö, jonka päällikkönä toimii pääsihteeri, ja asiantuntijoiden verkosto. Sihteeristön päätehtävänä on huolehtia neuvoston ja jaostojen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta.