Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Nivolumabin ja relatlimabin yhdistelmä edenneen ihomelanooman ensilinjan hoidossa" kokouksessaan 19.12.2023.

Suositus 

Tiivistelmä

Fimean arviointiraportti

Summary of recommendation

Sammanfattning av rekommendation