Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus


Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Mosunetutsumabi hoitoon reagoimattoman tai uusiutuneen follikulaarisen lymfooman hoidossa" 7.5.2024 kokouksessaan.

Suositus 

Tiivistelmä

Fimean arviointiraportti 

Lausuntoyhteenveto

Roche Oy:n vastine

Summary of recommendation

Sammanfattning av rekommendation