Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus


Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Brolusitsumabi kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa" 1.9.2021 kokouksessaan. 

Suositus 

Tiivistelmä suosituksesta 

Fimean arviointiraportti

Lausuntoyhteenveto

Summary of a recommendation

Sammanfattning av rekommendation