Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus  

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Karfiltsomibin, deksametasonin ja daratumumabin yhdistelmähoito uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa" 4.2.2022 kokouksessaan.  

Suositus

Tiivistelmä 

Fimean arviointiraportti 

Summary of a recommendation  

Sammanfattning av rekommendation