Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Ekulitsumabi neuromyelitis optica -kirjon häiriön (NMOSD) hoidossa" 5.5.2021 kokouksessaan. 

Suositus  

Tiivistelmä suosituksesta   

Fimean arviointiraportti