Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen sebelipaasi alfa -lääke lysosomaalisen happaman lipaasin puutoksen hoidossa neuvoston kokouksessa 15.3.2018.

Varsinainen suositus

Perustelumuistio

Yhteenveto otakantaa-kommenteista