Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko)

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat julkisin varoin rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan Suomessa. Suosituksia antaessaan neuvoston tulee ottaa huomioon eri alojen tutkimustieto ja muu näyttö sekä terveydenhuollon eettiset ja järjestämiseen liittyvät näkökohdat. Neuvosto toimii sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteydessä.

Palko laatii myös säteilylain 111 §:n mukaisia oireettoman henkilön lääketieteellistä säteilyaltistusta koskevia tutkimukseen pääsyn kriteerejä.

Palveluvalikoimaneuvoston toimikausi on kolme vuotta. Neuvosto nimitettiin ensimmäiselle toimikaudelleen 12.6.2014. Se aloitti työskentelynsä syksyllä 2014. Ensimmäisen toimikauden aikana neuvosto keskittyy etenkin palveluvalikoiman määrittelyn periaatteisiin, perusteisiin ja prosesseihin. Toimintaan voi tutustua toimintakertomuksissa.

Palveluvalikoimaneuvostolla on puheenjohtaja ja 15 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Neuvostossa tulee jäsentensä kautta olla edustettuna lääketieteen, hammaslääketieteen, hoitotyön, oikeustieteen, terveystaloustieteen sekä suomalaisen terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmän asiantuntemus. Neuvostossa ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Kansaneläkelaitos ja Suomen Kuntaliitto ry.

Palveluvalikoimaneuvostolla on pysyvä sihteeristö sekä asiantuntijoiden verkosto.

Lisäksi neuvosto voi perustaa jaostoja, jotka valmistelevat asioita neuvoston päätettäväksi. Palveluvalikoimaneuvostoa koskevaan lainsäädäntöön voit tutustua lainsäädäntö-osiossa.