Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Kroonisen lanneselän oireiston hoito luudutuskirurgialla ja leikkauksen jälkeinen kuntoutus" kokouksessaan 24.3.2021.

Suositus 

Tiivistelmä suosituksesta 

Valmistelumuistio pdf 

Kirjallisuuskatsaus (Summaryx) 

Lausuntoyhteenveto