Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Unettomuushäiriön hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä (CBT-I)" 15.12.2021 kokouksessaan. 

Suositus 

Tiivistelmä suosituksesta

Valmistelumuistio

Valmistelumuistion liite 1 kirjallisuuskatsaus

Lausuntoyhteenveto

Summary of a recommendation

Sammanfattning av rekommendation