Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Efgartigimodi alfa myastenia graviksen hoidossa" kokouksessaan 14.9.2023.

Suositus

Tiivistelmä

Fimean arviointiraportti

Lausuntoyhteenveto

Summary of recommendation

Sammanfattning av rekommendation