Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Luspatersepti myelodysplastiseen oireyhtymään liittyvän punasolusiirroista riippuvaisen anemian hoidossa" kokouksessaan 24.3.2021.

Suositus 

Tiivistelmä suosituksesta 

Fimean arviointiraportti