Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen ''durvalumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa kemosädehoidon jälkeen'' kokouksessaan 12.6.2019.

Suositus

Tiivistelmä suosituksesta

Fimean arviointiraportti

Tiivistelmä arvioinnista