Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto päätti 27.10.2022 kokouksessaan, ettei suositusta ole tarvetta päivittää, koska uusi tutkimustieto tukee suosituksen johtopäätöksiä.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen ''durvalumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa kemosädehoidon jälkeen'' kokouksessaan 12.6.2019.

Suositus

Tiivistelmä suosituksesta

Fimean arviointiraportti

Tiivistelmä arvioinnista