Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus


Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Lonkastuksimabi-tesiriini diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman ja korkean maligniteettiasteen B-solulymfooman hoidossa" kokouksessaan 19.12.2023.

Suositus 

Tiivistelmä

Fimean arviointiraportti

Lausuntoyhteenveto

Myyntiluvan haltijan vastine (Sobin)

Summary of recommendation

Sammanfattning av rekommendation