Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Durvalumabin, etoposidin ja platinayhdisteen yhdistelmähoito levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa 17.6.2021  kokouksessaan. 

Suositus    

Tiivistelmä suosituksesta  

Fimean arviointiraportti