Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus


Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Avelumabi uroteelikarsinooman ensilinjan hoidossa" 1.9.2021 kokouksessaan. 

Suositus 

Tiivistelmä suosituksesta  

Fimean arviointiraportti 

Lausuntoyhteenveto