Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen ”Reslitsumabi, mepolitsumabi ja benralitsumabi -lääkkeet erittäin vaikean eosinofiilisen astman hoidossa ” neuvoston kokouksessa 9.10.2018.

Suositus - reslitsumabi

Suositus - mepolitsumabi

Suositus - benralitsumabi

Perustelumuistio