Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Tisagenlekleuseeli (Kymriah®) B-solulinjan akuutin lymfoblastisen leukemian hoidossa" neuvoston kokouksessa 13.3.2019.

Varsinainen suositus

Perustelumuistio

Fimean arviointiraportti

Tiivistelmä arvioinnista