Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen ”Biopsykososiaalinen kuntoutus pitkittyvässä tai toistuvassa selkäkivussa ” neuvoston kokouksessa 1.11.2018.

Varsinainen suositus

Perustelumuistio

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Yhteenveto Otakantaa.fi -kommenteista