Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Belantamabi-mafodotiini uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa" 5.5.2021 kokouksessaan. 

Suositus   

Tiivistelmä suosituksesta   

Fimean arviointiraportti