Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus


Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Zynteglo beetatalassemian hoidossa" 5.5.2021 kokouksessaan. 

Suositus   

Tiivistelmä suosituksesta   

Fimean arviointiraportti