Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Atetsolitsumabin, etoposidin ja karboplatiinin yhdistelmähoito levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa  17.6.2021  kokouksessaan. 

Suositus    

Tiivistelmä suosituksesta  

Fimean arviointiraportti