Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Tämä suositus ei ole enää voimassa, vaan se on korvattu Palkon 4.2.2022 hyväksymällä suosituksella (linkki päivitettyyn suositukseen).

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen ''Nusinerseeni-jatkohoidon kriteerit'' kokouksessaan 4.9.2019.

Suositus

Tiivistelmä suosituksesta

Valmistelumuistio