Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen ''Nusinerseeni-jatkohoidon kriteerit'' kokouksessaan 4.9.2019.

Suositus

Tiivistelmä suosituksesta

Valmistelumuistio