Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen ''Nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoito edenneen kirkassoluisen munuaiskarsinooman ensilinjan hoidossa'' kokouksessaan 29.10.2019.

Suositus 

Tiivistelmä suosituksesta

Fimean arviointiraportti

Tiivistelmä Fimean arviointiraportista