Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus


Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Lannerangan selkäydinkanavan ahtauman leikkaushoito ja sen jälkeinen kuntoutus" kokouksessaan 11.6.2020.

Suositus

Tiivistelmä suosituksesta

Valmistelumuistio

Kirjallisuuskatsaus (Summaryx)