Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Serliponaasi alfa neuronaalisen seroidilipofuskinoosi tyyppi 2:n (CLN2) hoidossa" 1.9.2021 kokouksessaan. 

Suositus 

Tiivistelmä suosituksesta 

Fimean arviointiraportti

Lausuntoyhteenveto

Summary of a recommendation

Sammanfattning av rekommendation